Благодарим Ви, че посетихте страницата ни за дарения. Приносът към общественото благополучие и общността е от изключителна важност за вила за госи Casa Rosa. На този етап от нашето развитие, даренията са както следва:

1. Дарения – предназначени да помогнат в развитието на идеята вила за гости Casa Rosa. Включват: парични дарения, материални дарения, дарения тип: помощ/подкрепа от трети страни с цел осъществяването на конкретен проект и всякакви други, които се сетите и с които желаете да ни помогнете.

2. Дарения – предназначени да помогнат на дома за сираци в град Кюстендил, Опазване на околната среда и био разнообразието, Подкрепа на възрастни хора и много други – по ваше желание и предложение.

В случай че изберете дарение:

„материални дарения, дарения тип: помощ/подкрепа от трети страни с цел осъществяването на конкретен проект и други“ – ни пишете на office@casarosa-bulgaria.com. Изпратете вашето предложение за подкрепа, а ние ще се свържем с вас възможно най-бързо и ще продължим комуникацията си в посока осъществяване на идеята.
„Дарения – предназначени да помогнат на дома за сираци в град Кюстендил, Опазване на околната среда и био разнообразието, Подкрепа на възрастни хора и много други – по ваше желание и предложение.` – ни пишете на office@casarosa-bulgaria.com и посочета как искате да бъдат оползотворени средствата които дарявате. Ние ще направим всичко възможно да удовлетворим желанието ви и да предоставим всички легитимни документи, снимков материал и други информационни средства служещи за доказателство.
За парични дарения използвайте следната банкова сметка:
Ясен Деянов
Пощенска Банка
IBAN: BG41BPBI79401067165801
BIC: BPBIBGSF

или PayPal:

PayPal – The safer, easier way to pay online!

Резервирайте от тук